Босна и Херцеговина
Агенција за јавне набавке и
Канц. за разматрање жалби
 
BOS HRV СРП ENG
ПОЧЕТНА О НАМА НОВОСТИ ЛЕГИСЛАТИВА ЛИНКОВИ КОНТАКТ
 
КОНСУЛТАЦИЈЕ С ЈАВНОШЋУ
НАБАВКЕ
ОБУКЕ
ИЗВЈЕШТАЈИ
ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА
ПУБЛИКАЦИЈЕ
ОБАВЈЕШТЕЊА-СТАРИ ЗЈН
ON-LINE КУРС
PRESS
О нама
 
АЈН БиХ
КРЖ БиХ
ОДБОР АЈН БиХ
Агенција за јавне набавке БиХ
У сљедећој табели налазе се информације о Агенцији за јавне набавке Босне и ХЕрцеговине. Уколико желите да сазнате више о сваком наведеном линку, кликните на линк у колони "Назив".
Р. бр. Наслов Датум објаве Хит
2 Директор Агенције 15.02.2017. 4955
6 Индекс регистар информација 24.04.2008. 15278
1 Одговорности и надлежности Агенције 11.09.2007. 12761
3 Органиграм Агенције 16.10.2007. 11221
36 Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији Агенције 05.12.2018. 21
7 Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији Агенције 18.06.2010. 9563
33 Правилник о измјенама и допунама правилника о унутрашњој организацији Агенције 15.10.2015. 3286
35 Правилник o пoступaњу Aгeнциje зa jaвнe нaбaвкe Бoснe и Хeрцeгoвинe у случajу пoстojaња aнoнимнe приjaвe зa кoрупциjу и приjaвe oд лицa кojа нису зaпoслeници Aгeнциje 24.03.2014. 5734
34 Правилник о поступку директног споразума у Агенцији за јавне набавке 11.04.2016. 2731
4 Правилник о унутрашнјој организацији Агенције 16.10.2007. 13095
5 Водић за подносиоце захтјева за приступ информацијама 24.04.2008. 10969
Σ Укупан број информација о Агенцији за јавне набавке БиХ: 11
 
Vi ste posjetilac broj: 365754
Trenutno online: 12
14.12.2018.
почетна о нама wisppa go-procure webmail мапа сајта контакт