Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabave i
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVE
OBUKE
IZVJEŠĆA
PRAKTIČNA PRIMJENA
PUBLIKACIJE
OBAVIJESTI-STARI ZJN
ON-LINE TEČAJ
PRESS
Vijesti
 
2007 GODINA
2008 GODINA
2009 GODINA
2010 GODINA
2011 GODINA
2012 GODINA
2013 GODINA
2014 GODINA
2015 GODINA
2016 GODINA
2017 GODINA
2018 GODINA

 

 
21.12.2018.::
Održana regionalna konferencija Balkan Tender Watch-a o javnim nabavama-Skopje, Makedonija, 13.12.2018. godine
U Skopju je 13.12.2018. godine održana regionalna konferencija o javnim nabavama Balkan Tender Watch-a s temom antikorupcijskih mehanizama u sustavima javnih nabava zemalja regije i ulozi stakeholdera u pomenutom.
 
Na konferenciji su sudjelovali predstavnici državnih organa, NVO, i medija.
 
Konferencija je bila visokog nivoa i otvorili su je šef Delegacije EU u Makedoniji ambasador Samuel Žbogar i ministar financija Makedonije Dragan Tevdovski koji su u uvodnim govorima istakli važnost javnih nabava (Poglavlje V) za sve zemlje regije u njihovom procesu približavanja EU.
 
Konferencija je bila podijeljena u tri tematske cjeline i tri stručna panela: Javne nabave na Zapadnom Balkanu kako ih vide NVO, antikorupcijske mjere u javnim nabavama koje provode državni organi, i otkrivanje korupcije od strane istraživačkih medija.
 
Opći dojam je da su sve zemlje regije trenutno u fazi izmjene legislativnog okvira radi usklađivanja sa Direktivama EU i ulažu znatne napore da se bore protiv korupcije u javnim nabavama, neke s više, neke s manje uspjeha.
 
Na konferenciji je ispred AJN sudjelovao Josip Jakovac, šef grupe za normativno-pravne poslove, i u drugom tematskom dijelu konferencije imao izlaganje i prezentaciju o Antikorupciji u izmjenama zakonskih okvira o javnim nabavama u BiH.
 
Vi ste posjetilac broj: 368350
Trenutno online: 8
22.01.2019.
početna o nama wisppa go-procure webmail mapa sajta kontakt