Bosna i Hercegovina
Agencija za javne nabave i
Ured za razmatranje žalbi
 
BOS HRV СРП ENG
POČETNA O NAMA VIJESTI LEGISLATIVA LINKOVI KONTAKT
 
KONSULTACIJE S JAVNOŠĆU
NABAVE
OBUKE
IZVJEŠĆA
PRAKTIČNA PRIMJENA
PUBLIKACIJE
OBAVIJESTI-STARI ZJN
ON-LINE TEČAJ
PRESS
Press
 
 
O Agenciji za javne nabave BiH
Agencija za javne nabave je samostalno upravno tijelo na razini BiH koje obavlja stručne poslove iz oblasti javnih nabava.
 
U okviru svojih nadležnosti, Agencija za javne nabave BiH obavlja sljedeće poslove:
- Priprema i izrađuje propise iz oblasti javnih nabava;
- Pruža tehničku i savjetodavnu pomoć;
- Razvija i uspostavlja servis za elektronske javne nabave;
- Radi na poboljšanju informiranosti ugovornih tijela i dobavljača;
- Kreira i objavljuje priručnike, naputke i modele tenderske dokumentacije;
- Prati provođenje zakona od strane ugovornih tijela;
- Priprema analize, izvješća i objavljuje informacije u vezi s postupcima javnih nabava;
- Objavljuje informacije u vezi s obukama iz oblasti javnih nabava;
- Vodi evidenciju o predavačima iz oblasti javnih nabava;
- Prati propise EU iz ove oblasti;
- Podnosi godišnja izvješća Vijeću ministara BiH.
 
Agencija za javne nabave BiH nije nadležna za obavljanje sljedećeg:
- Usvajanje Zakona o javnim nabavama;
- Rješavanje po žalbi (nadležnost Ureda za razmatranje žalbi BiH) i rješavanje upravnih sporova;
- Sankcionisanje nepravilnosti i poništavanje postupaka u procesu javne nabave.
Gdje se mogu dobiti relevantne informacije o Agenciji za javne nabave BiH?
Relevantne informacije o Agenciji za javne nabave BiH se mogu dobiti na:
 
Telefon: +387 (33) 251-590
E-mail: press@javnenabavke.gov.ba
 
Kakvu pomoć Agencija za javne nabave BiH pruža ugovornim tijelima i dobavljačima?
Agencija za javne nabave BiH ugovornim tijelima i dobavljačima putem dežurnih telefona pruža sljedeću pomoć:
 
Tehnička pomoć
Telefon: +387 (33) 251-591
 
Savjetodavna pomoć
Telefon 1: +387 (33) 251-594
Telefon 2: +387 (36) 514-330
Telefon 3: +387 (51) 227-340
 
Tehnička pomoć se pruža utorkom i četvrtkom u terminu od 10:00 do 12:00 sati, a savjetodavna pomoć srijedom u terminu od 11:00 do 14:00 sati.
 
Vi ste posjetilac broj: 365753
Trenutno online: 9
13.12.2018.
početna o nama wisppa go-procure webmail mapa sajta kontakt